Tổ hợp nhà ở - dịch vụ - văn phòng Goldmark City Tổ hợp nhà ở - dịch vụ - văn phòng Goldmark City Xem chi tiết
Sunbay Park Hotel and Resort Sunbay Park Hotel and Resort Xem chi tiết
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 – Khu dân cư phía Đông, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 – Khu dân cư phía Đông, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình Xem chi tiết