Chủ đầu tư Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Địa điểm Đường Nguyễn Văn Huyên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Quy mô Thời gian thực hiện 2014, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Chia sẻ
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
1 2 3