Chủ đầu tư Công ty TNHH cảng Quốc tế Thị Vải Địa điểm Phước Hoà, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Quy mô Thời gian thực hiện 2013, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Chia sẻ
Cảng Thị Vải