Chủ đầu tư Công ty TNHH BOT Phú Hà Địa điểm Việt Trì - Ba Vì Quy mô Công trình giao thông cấp I Thời gian thực hiện Chia sẻ
Công trình Cầu Việt Trì - Ba Vì nối QL 32 với QL32C

Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và Thẩm tra An toàn giao thông, Kiểm định