Chủ đầu tư Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Địa điểm Thành phố Hà Nội Quy mô Thời gian thực hiện 2020 Chia sẻ
Công trình xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai II, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã tư Sở

Công ty TNHH tư vấn Đại hoc Xây Dựng ( CCU ) kiểm định độc lập chất lượng công trình 12 liên cầu