Chủ đầu tư Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel Địa điểm Khu công nghệ cao Láng – Hoà Lạc, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội Quy mô Thời gian thực hiện 2012-2013, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Chia sẻ
Công ty TNHH MTV Thông tin M3