Chủ đầu tư Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi Địa điểm Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi Quy mô Thời gian thực hiện 2016, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Chia sẻ
Dự án đầu tư xây dựng cảng Bến Đình