Chủ đầu tư Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam Địa điểm Hà Nội - Hải Phòng Quy mô Thời gian thực hiện 2014 Chia sẻ
Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thẩm tra Thiết kế kỹ thuật, thẩm tra An toàn giao thông