Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Sài Gòn - Ba Bể Địa điểm Khu hành chính - Vườn Quốc gia Ba Bể, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn Quy mô Thời gian thực hiện 2017 Chia sẻ
Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Ba Bể

Công ty TNHH tư vấn Đại hoc Xây Dựng ( CCU ) tư vấn quản lý dự án