Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Điện gió Đầm Nại Địa điểm Xã Tân Hải, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải và Xã Bắc Sơn, Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận Quy mô Thời gian thực hiện 2020 Chia sẻ
Nhà máy Điện gió Đầm Nại (Giai đoạn 2)

Tư vấn lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi và Thiết kế cơ sở