Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tasco Địa điểm Xã Phước Minh, Quận Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận Quy mô Thời gian thực hiện 20/6/2019 Chia sẻ
Nhà máy Điện mặt trời Thuận Nam 19

Tư vấn lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi và Thiết kế cơ sở