Chủ đầu tư Công ty Cổ phần in và Bao bì Goldsun Địa điểm Khu công nghiệp Quế Võ, Huyện Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Quy mô Thời gian thực hiện 2017, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Chia sẻ
Nhà máy Goldsun Quế Võ 2