Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Hồng Địa điểm Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội Quy mô Thời gian thực hiện 2020 Chia sẻ
Nhà máy nước mặt Sông Hồng

Công ty TNHH tư vấn Đại hoc Xây Dựng ( CCU ) khảo sát địa hình, địa chất và lập thiết kế bản vẽ thi công cho hạng mục tuyến ống nước thô và nước sạch số 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Hồng công suất 300.000 m3/ngày đêm