Chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN Địa điểm Số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Quy mô Thời gian thực hiện 2017, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Chia sẻ
Phòng truyền thống EVN - Nội thất trưng bày
1 2