Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Hateco CID Địa điểm Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình Quy mô 30 ha Thời gian thực hiện 2020 Chia sẻ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 – Khu dân cư phía Đông, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình
1 2 3 4