Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An Địa điểm Khu đô thị Đại An, Tỉnh Hưng Yên Quy mô 300 ha Thời gian thực hiện 2019 Chia sẻ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đại An