Chủ đầu tư UBND Thị xã Quảng Yên Địa điểm Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh Quy mô 31419,9 ha Thời gian thực hiện 2012 Chia sẻ
Quy hoạch chung Thị xã Quảng Yên đến năm 2030

Dự án: Quy hoạch chung Thị xã Quảng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10000 và các quy hoạch phân khu thuộc thị xã

Đồ án Quy hoạch phân khu A6, thị xã Quảng Yên đạt giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia năm 2019