Chủ đầu tư Phòng Quản lý đô thị Thành phố Bạc Liêu Địa điểm Xã Vĩnh Trạch Đông và Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu Quy mô 420 ha Thời gian thực hiện 2019 Chia sẻ
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch sinh thái hỗn hợp