Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang Địa điểm Hà Nội Quy mô 2 tháp cao 22 tầng, 2 tầng hầm liên thông Thời gian thực hiện 2015 - 2020 Chia sẻ
Rivera Park Hà Nội

Công trình xây dựng chất lượng cao của Bộ Xây dựng năm 2018, Giải thưởng Công trình tiêu biểu năm 2018 do Bộ Xây dựng tổ chức

1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5