Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang Địa điểm Thành phố Hồ Chí Minh Quy mô 3 toà tháp 25 tầng và 2 tầng hầm Thời gian thực hiện 2015-2020 Chia sẻ
Rivera Park Hồ Chí Minh
1 1 1 1 2