Chủ đầu tư Colenco Power Engineering Ltd Địa điểm Tỉnh Đăk Nông và Lâm Đồng Quy mô Thời gian thực hiện 2004, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Chia sẻ
Thuỷ điện Đồng Nai 4