Chủ đầu tư Bộ Giao Thông Vận Tải Địa điểm Xã Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Quy mô Thời gian thực hiện 2015-2017 Chia sẻ
Trung tâm duy tu tổng hợp - Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông

Công ty TNHH tư vấn Đại hoc Xây Dựng ( CCU ) thiết kế kết cấu

1 1 1 1 2 1 3