Chủ đầu tư Địa điểm Phường Tây Mỗ - Đại Mỗ - Thành phố Hà Nội Quy mô Thời gian thực hiện 2019 Chia sẻ
Vinhomes Smart City

Công ty TNHH tư vấn Đại hoc Xây Dựng ( CCU ) Thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công Trường Vin School, Bệnh viện Vinmec và các lô Thương mại dịch vụ bổ sung trên khối đế, các công trình cao tầng và hạ tầng kỹ thuật khu cao tầng - Dự án Vinhomes Smart City

1